Husk fejl- og mangellisten

Senest 14 efter du har fået nøglen til din nye lejebolig, skal du skriftligt gøre udlejer opmærksom på de eventuelle fejl og mangler, du finder. Uden en fejl- og mangelliste kan du senere komme til at hæfte for fejl og mangler der allerede eksisterede ved indflytning.

Indflytningssynet

Når du flytter ind i din nye lejebolig skal din udlejer indkalde dig til et syn af boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvis han udlejer mere end et enkelt lejemål.

Udlejer skal indkalde dig til indflytningssynet, så du har en reel mulighed for at deltage – og du skal også have en kopi af indflytningsrapporten. Indkalder udlejer dig ikke til indflytningssyn frafalder udlejers ret til at gøre krav på istandsættelser ved fraflytning.

Indflytningsrapporten

I indflytningsrapporten skal udlejer notere tilstanden på de enkelte elementer i lejemålet. Eventuelle fejl og mangler skal naturligvis også noteres i indflytningsrapporten. Udlejer skal desuden udlevere en kopi af indflytningsrapporten til dig inden for to uger fra indflytningen. Har du ikke modtaget indflytningsrapporten inden for den frist, frafalder udlejers ret til at gøre krav på istandsættelser ved fraflytning også.

Det er desværre bare ikke alle udlejere, der tager indflytningssynet lige alvorligt og indflytningsrapporter kan derfor i realiteten være mere eller mindre mangelfulde.

Fejl- og mangellisten er din ret

Her kommer fejl- og mangellisten ind i billedet. Fejl- og mangellisten udarbejder du nemlig selv og det er Lejeloven, der giver dig retten til at udarbejde den:

“Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig manglen senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at han vil gøre den gældende. Dette gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.”

Lejeloven §14

I fejl- og mangellisten dokumenterer, du alle de fejl og mangler, der allerede var i lejemålet, da du overtog det, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.

Vær omhyggelig med din dokumentation

Du kan udarbejde listen på et stykke papir – eller du kan lave den digitalt. Det vigtige er at den fyldestgørende beskriver og dokumenterer de specifikke mangler eller fejl, så der ikke kan opstå tvivl.

Med den gratis app HiLodger kan du udarbejde en digital fejl- og mangelliste, hvor du med både beskrivelser og fotos omhyggeligt kan dokumentere de enkelte punkter. Som hovedregel skal du tage alt med – både stort og småt. Når du har registreret alle de fejl og mangler, du kan finde, samler HiLodger det hele med et enkelt klik i en pdf-rapport, som du sender til udlejer.

HiLodger er helt gratis! 🧡 Hent den i App Store eller Google Play og tjek den ud. Med HiLodger kan du lave en veldokumenteret fejl- og mangelliste til din udlejer.

Frist på 14 dage

Uden en fejl- og mangelliste kan du senere komme til at hæfte for fejl og mangler der allerede eksisterede ved indflytning. Når du har fået nøglen til lejemålet, har du 14 dage til skriftligt at gøre udlejer opmærksom på de fejl og mangler du har fundet. Overholder du ikke fristen på de 14 dage, er der en reel risiko for, at du kan komme til at betale for udbedringen selv, den dag du fraflytter lejemålet.

Få dokumentation for udlejers modtagelse

Du skal også sørge for dokumentation på, at du har fremsendt fejl- og mangellisten til udlejer indenfor 14 dages fristen.

Sender du fejl- og mangellisten i en mail, anses den juridisk for at være kommet frem, når den ligger på modtagers email-server. I praksis er der derfor slet ingen tvivl om, hvornår en mail er modtaget. Udfordringen ligger i at dokumentere og bevise, at din mail er modtaget af udlejer.

Du gør det nemmest ved at anmode din udlejer om at bekræfte modtagelsen i en mail. Det vil være tilstrækkelig dokumentation for modtagelsen. Et eventuelt autosvar fra udlejer, kan også være nyttig at gemme, da den kan bevise at din mail er nået frem til modtagers server.

Sidst men ikke mindst skal du naturligvis gemme din egen kopi af den fremsendte fejl- og mangelliste i pdf-format.

Kilder

https://wp.findboliger.dk/fejl-og-mangelliste
https://llo.dk/lejeloven-a-z/lejekontrakten/gør-skriftligt-opmærksom-på-fejl-og-mangler
https://www.retsinformation.dk

Brug HiLodger – for en sikkerheds skyld!

Det er som sådan ikke dit problem, hvis din udlejer har lavet en mangelfuld indflytningsrapport – men det kan det gå hen og blive, når du en dag skal flytte fra lejemålet!

Mangelfuld indflytningsrapport

Ved det obligatoriske indflytningssyn, skal din udlejer beskrive og dokumentere den stand lejeboligen har før du flytter ind og samle alle oplysningerne i en indflytningsrapport. 

Det er ikke alle udlejere, der tager den pligt lige alvorligt og indflytningsrapporter kan derfor i realiteten være mere eller mindre mangelfulde. 

Det er som sådan ikke dit problem, hvis din udlejer har lavet en mangelfuld indflytningsrapport – men det kan det gå hen og blive, når du en dag skal flytte fra lejemålet!

Fraflytningsrapport

Når du en dag fraflytter lejemålet, skal udlejer på samme måde indkalde til et obligatorisk fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport. Fraflytningsrapporten skal beskrive og dokumentere den stand lejemålet har nu – efter du har boet der.

Sammenholdt med indflytningsrapporten skal fraflytningsrapporten redegøre for, hvad der skal istandsættes på lejers regning for at bringe lejemålet i samme stand som ved indflytning og lejer har opfyldt sin vedligeholdelsespligt.

Lejers vedligeholdelsespligt

Lejeloven tildeler som udgangspunkt lejer almindelig indvendig vedligeholdelse af lejeboligen – herunder fornøden fornyelse af lås og nøgler. Vedligeholdelsespligten omfatter ikke løbende slid og ælde og heller ikke udbedring af skader. Har du lavet skader på elementer i lejemålet, skal du betale for en reparation eller i værste fald en udskiftning.

Under indvendig vedligeholdelse indgår helt konkret hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve i en grad, der vil bringe lejemålet i samme stand som ved indflytning. Det er dog langt fra altid lejelovens vedligeholdelsespligt, der er gældende.

Tjek lejekontrakten

Er der i lejekontrakten aftalt andet og mere, er det lejekontrakten, der er gældende. Så du skal altid tjekke den grundigt når du skriver under. Det gælder ikke mindst §11.

Lejekontrakten kan i §11 f.eks. også tildele dig vedligeholdelsespligten på hvidevarerne i lejemålet. Det er faktisk også en mulighed, at lejekontrakten i stedet tildeler udlejer den indvendige vedligeholdelse. Men i langt de fleste tilfælde tildeles den altså lejer.

Udlejers dokumentationspligt

Under alle omstændigheder er det udlejer, der har dokumentationspligten og derfor udlejer, der i sidste ende skal løfte bevisbyrden, for den istandsættelse du opkræves for ved fraflytning. Selvom pligten er udlejers er det nu alligevel en utrolig god ide, at du som lejer også sørger for at have din egen dokumentation i orden.

Der kan f.eks. være skader på lejemålets elementer, der ikke er angivet i udlejers mangelfulde indflytningsrapport, som udlejer nu ved fraflytning opkræver dig erstatning for. Det kunne f.eks. være et hak i køkkenbordpladen, der ikke er angivet i indflytningsrapporten.

Løft bevisbyrden selv!

Hvis du som lejer har din egen dokumentation i orden og kan påvise, at du ikke er skyld i eventuelle skader eller mangler, så får udlejer mere end svært ved at bevise det modsatte.

Med din egen dokumentation for, at skaderne ikke skyldes din adfærd i lejemålet, har du en stærk sag – også hvis en eventuel tvist med udlejer skulle ende i huslejenævnet.

Brug HiLodger – for en sikkerheds skyld!

Med appen HiLodger kan du lave en detaljeret dokumentation af lejemålets stand ved din indflytning og få det hele med – super nemt og helt ligetil.

Du kan du udarbejde din helt egen indflytningsrapport – og en veldokumenteret fejl- og mangelliste – og hurtigt sende som pdf-fil til din udlejer!

HiLodger er helt gratis! 🧡 Hent den i App Store eller Google Play og tjek den ud.

Kilder

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/927
https://www.lejeloven.dk/lejer/vedligeholdelse
https://digura.dk/vigtigheden-i-dokumentation

Ny app til lejere: HiLodger!

Præcis i dag har vi i IOspect lanceret sidste nye skud på stammen! Appen HiLodger er nu klar til download i version 1.0.0. til både iOS og Android. Appen HiLodger er et nemt lille dokumentationsværktøj til dig, der lejer en bolig.

Lejeboligens tilstand

Appen HiLodger er udviklet til dig, der lejer en bolig. Det kan være en feriebolig – et sommerhus, et Airbnb eller et hotelværelse – men det kan også være dit nye hjem. Uanset hvilken lejebolig du flytter ind i, kan det være en virkelig god ide at dokumentere boligens tilstand inden du tager den i brug. Det har vi gjort rigtig nemt for dig med HiLodger.

Måske lever boligen til fulde op til det indtryk den beskrivelse eller de billeder, du kunne bedømme ud fra da du skrev under. Måske lever den slet ikke op til forventningerne.

Ferieglæde?

Aaaarggh! Lige ankommet. Du glæder dig til at nyde ferien i de skønne rammer, du har fundet online, booket OG betalt…. Og så er ferieboligen slet ikke i den stand, du havde forventet. Har du prøvet det?

Vi er rigtig mange, der lejer ferieboliger hvert eneste år – og rigtig mange gange bliver ferien heldigvis lige, som man havde håbet på! Andre gange slet ikke!

Med appen HiLodger, kan du dokumentere den stand, du fandt din feriebolig i, da du ankom – og hurtigt sende en autogenereret pdf-rapport med alle dine “fund” til din vært!

Tjek dit nye hjem

HiLodger er i den grad også til dig, der lejer en bolig, der skal være dit nye hjem. I dag har en udlejer, der har mere end et lejemål, pligt til at indkalde dig til et flyttesyn, når du flytter ind og ud af lejeboligen. Flyttesynet skal beskrive og dokumentere den stand lejeboligen har før og efter, du har boet der og alle oplysningerne skal samles i en flyttesynsrapport. Det er ikke alle udlejere, der tager den pligt lige alvorligt og mange flyttesynsrapporter er enten mere eller mindre mangelfulde eller ikke-eksisterende.

Det er som sådan ikke dit problem – men det kan det gå hen og blive, når du en dag skal flytte fra lejemålet! Måske forlanger din udlejer, at du betaler for istandsættelse, der langt overstiger din vedligeholdelsespligt som lejer. I den situation er det rart at have dokumentationen i orden, så du ikke ender med den store regning.

Med HiLodger kan du lave dit eget flyttesyn og få alle detaljerne med. Vi har også givet dig mulighed for at tilmelde dig el ved indflytning – super nemt og helt ligetil.

Spred smil og god karma

HiLodger er bestemt også skabt for at sprede smil og god karma, når alt går godt og din oplevelse lever op til – eller ligefrem overstiger – din forventning. Del dine gode oplevelser med din vært eller din udlejer og giv dem et smil på læben. Og når oplevelsen er knap så god? Så del det med dem og hjælp dem med at gøre det bedre til de næste lejere. Det er ren og skær god karma!

Hent og prøv HiLodger nu

Tjek den ud. Hent den i App Store eller Google Play. Så er den lige ved hånden, når du skal bruge den. HiLodger er i øvrigt helt gratis! Det er god karma! 🧡